Elefanten i rummet

Fetma är sannolikt lika vanlig hos hästar som hos människor. Det antyder en engelsk förstudie från University of Nottingham som funnit att minst en av fem fritidshästar är överviktiga eller feta. Studien är baserad på en enkätundersökning med svar från 160 hästägare som graderat sina hästars kondition enligt en 5-gradig skala. Forskarna valde sedan slumpmässigt ut 15 hästar för att se om hästägarna hade under- eller överskattat vikten, och det visade sig att åtta av hästägarna hade underskattat vikten på sina hästar.