Stort grattis säger vi på Hästfocus!! 2017-års stipendium till en kvinna, uppfinnare eller innovatör, boende i Jämtlands län, 30 000 kronor utdelas i samband med ”Företagargalan 2017” i Lofsdalen 2017-10-06

2017 års stipendiat: Marie Hasselbom, Åre

Motivering

Marie Hasselbom är innovatör, men har också varit en omvittnad god entreprenör för sitt väl skötta företag ”ThermoBar” i Åre under tio år. I stor skala tillverkas eluppvärmda vattenkar för frigående hästar. Till stor nytta för hennes roll som företagsledare är hästskötarutbildning i Strömsholm, reklamfotografstudier på RMI-Berghs samt internationella studier i marknadsföring och försäljning.

Eluppvärmda vattenkar i hagar ger isfritt, tempererat vatten för hästar som vistas utomhus på vintern och på sommaren ger karets isolerande egenskaper ett fräscht vatten för längre tid.

Det Marie Hasselbom nu vill göra är en modell tillgänglig för alla mindre ”hästgårdar” med uteboxar och kallstallar i såväl Sverige som i övriga Europa. ThermoBar 30 ECO skall rymma 30 liter och vara en utveckling av ThermoBars ECO-serie. Karet skall kunna kopplas till automatisk vattenpåfyllning, ha lång livstid och vara enkelt att reparera för kunden själv med reservdelar från ThermoBars nätbutik. Det öppnar på allvar en europeisk marknad.

”Den Hjälpande Handen”

I samband med det stipendium som delas ut, uppmärksammas också en person som har hjälpt stipendiaten att utveckla innovationen, i detta fall veterinär VMD Sara Nyman.

Presentation av Sigrid Strands Fond för Kvinnliga Uppfinnare

Sigrid Strand var större delen av sitt liv bosatt i Turas, Linsell, Härjedalen. Hon hade alltid haft en särskild blick för behovet av innovationer och tekniska lösningar för dagliga brister och problem. Hon hade uppmärksammat att kvinnor generellt sett inte tacklade problemen på samma sätt som männen, att de inte var lika benägna att ta för sig, ta stora risker, att se företagsidéer storskaliga eller att sätta sig i ekonomisk skuld för utveckling. När Sigrid gick bort, lämnade hon efter sig sin fond för kvinnliga uppfinnare och innovatörer.

Sigrids önskan var att hjälpa fram och entusiasmera innovativa kvinnor och samtidigt knuffa på utvecklingen av länets företagsamhet. Med anledning av detta bildade hon en stiftelse ”Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare i Jämtlands län”.

Hösten 2006 fick Sigrid Strand mottaga Mentorpriset från Agne Johanssons Minnesfond på Tekniska Mässan i Stockholm. Sigrid fick priset tack vare sin fond och därmed som den mentor hon var för kvinnliga uppfinnare. 2009 mottog hon även ett jämställdhetspris från det kvinnliga nätverket Helga som varje år delade ut ett jämställdhetspris i Härjedalen. Alla prispengar liksom hennes kapital överförde hon under sin levnad till fonden och hälften av kvarlåtenskapen efter hennes död gick också till fonden.

”Stiftelsen skall, utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer, främja i första hand länets näringsliv genom att stödja kvinnliga uppfinnare samt kvinnor med innovativa affärsidéer, bosatta i nuvarande Jämtlands län.”

Stiftelsens styrelse utser en eller flera stipendiater en gång varje år. Stipendiet utgörs av ett penningbelopp från fonden samt diplom och blommor. Stipendiet skall i första hand användas till kunskapsinhämtning, kontaktsskapandet, prototyper, produktutveckling, komplettering och förbättring av befintliga produkter och allt vad som i övrigt tillhör förverkligandet av utvecklingsbara idéer. Styrelsen utser också ”Den Hjälpande Handen” som har hjälpt stipendiaten med stöd och råd.

Styrelsen

Stiftelsens styrelse består av fyra enskilda personer som var och en är hämtade från Härjedalens kommun, Innovativa Kvinnor, MIUN Innovation samt Swedbank Jämtland-Härjedalen.

Published in Nyheter