Att träna målinriktat och strukturerat är nyckeln till framgång. När man sätter tydliga mål är det mycket mer troligt att man når dem, än när man låter dem vara diffusa och outtalade. Att tänka ”det vore väl roligt om man hade kunnat rida Grand Prix” har inte alls samma genomslagskraft som att faktiskt våga säga ”jag ska rida grand prix, det är mitt mål”.

Det finns en uppsjö med träningsappar för dem som springer, går till gymmet och tränar på många olika sätt. Men det har än så länge varit förvånansvärt glest med lösningar skräddarsydda för träningen av och tillsammans med din häst. Det var ur den tanken som Hästdagboken föddes, med syftet att hjälpa ryttare att nå sina mål. Och att i förlängningen hjälpa till att modernisera vardagen med hästar och göra det enklare att få tillgång till kunskap om effektiv träning.

Appen är framtagen för att ge en enkel och snygg översikt över din eller dina hästars träning och ger dig möjlighet att logga utförda pass, planera pass framåt och även jämföra ditt utfall mot din veckoplan. Gör du som du hade tänkt? Med Hästdagboken som verktyg kan du få ut statistik på hur väl du och eventuella medryttare följer din plan.

Tanken är att bygga upp en bred bas med kunskap om hur olika ryttare på olika nivåer tränar för att sedan kunna återkoppla det till användarna med mål att hjälpa ryttare utvecklas så mycket som möjligt, oavsett nivå. Då får du till exempel veta hur ett veckoschema för en ryttare som tävlar på din målnivå ser ut, och du kan sedan jämföra det mot din egen plan.

Förutom att logga och utvärdera din träning kan du också lägga in när senaste och nästkommande skoning, veterinär- eller vaccinationstid är och få en påminnelse innan. Du kan också logga kommande och genomförda tävlingar för att komma ihåg att anmäla i tid till nästa tävling och se hur det gick förra gången.

Published in Nyheter