Resultaten från en ny amerikansk studie visar att regelbunden betesputsning av betesmarker och hagar är en användbar strategi för att minska risken för insulinresistens och fångutveckling hos hästar.

Överdriven konsumtion av icke-strukturella kolhydrater (NSC) som finns i gräs har kopplats till betesrelaterad fång hos hästar. Den exakta sammankopplingen är okänd, men troligtvis ger ett ökat intag av dessa kolhydrater ett ökar flödet av glukos i blodet, vilket resulterar i högre insulinrespons. Forskare från North Carolina State University fann att minskning av gräsets höjden på betesmarker genom frekvent klippning minskade koncentrationerna av NSC i gräset. Lägre koncentrationer resulterade i lägre insulinrespons hos hästar, efter att ha ätit det kortare gräset jämfört med de som hade betat av det högre gräset.

Resultaten kan vara viktiga för att utveckla strategier för att förebygga insulinresistens hos betande hästar rapporterade Paul Siciliano, Jennifer Gill och Morghan Bowman i Journal of Equine Veterinary Science.

Till exempel kan klippning av betesmarken under de årstiderna när NSC-koncentrationer är höga (vår och höst), hålla gräset i en” återväxt”-fas, vilket minskar den totala NSC-koncentrationen. En annan möjlighet var att använda sig av växelbete, där andra djur, såsom får, betar en tid för att minska gräshöjden innan hästarna får beta där.

Forskningsteamets försök omfattade sex hästar i åldrarna 6-12 år. Forskarna satte upp flera beteshagar på 0,37 hektar och där gräset Lolium arundinaceum odlades. Det är en icke-toxisk endofytinfekterad sorts känd som Max-Q. 32 dagar innan betexperimentet började klipptes alla beteshagarna till 15 cm gräshöjd. Hälften klipptes inte igen utan lämnades att växa länge, till en höjd av 30-40 cm, innan hästarna släpptes dit. Den andra halvan klipptes till 15 cm igen 11 dagar före experimentets början och igen dagen innan.

Forskarna använde en crossover-design, där hästarna var tilldelade att beta antingen de höga områdena eller de kortare klippta områdena i 10 timmar om dagen i sju dagars block. Blodprover togs regelbundet före och efter utslaget för att kontrollera insulin- och glukoskoncentrationerna.

Forskarna fann att det fanns en viktminskning bland hästarna vid kortgräsbehandling, men de misstänker att detta troligen berodde på en minskad tarmfyllning snarare än en faktisk förlust av kroppsmassa.

Siciliano PD, Gill JC, Bowman M, Effect of sward height on pasture non-structural carbohydrate concentrations and blood glucose/insulin profiles in grazing horses, Journal of Equine Veterinary Science (2017), doi: 10.1016/j.jevs.2017.06.004.

 

Published in Nyheter