Av Josefin Åkerberg

Rollkur är förbjudet inom dressyrsporten på framridning och uppvärmning, men Low, Deep and Round, LDR är tillåtet. Vad är då skillnaden mellan LDR och rollkur och var går gränsen, när blir det ena det andra? Inte ens Svenska Ridsportförbundet verkar kunna redogöra för skillnaderna mellan dessa två begrepp. Vad SvRF dock har klargjort är att ridningen på de bilder som florerat på nätet den senaste tiden inte är acceptabel, samtidigt som en av den svenska dressyrsportens frontfigurer, Patrik Kittel, uttalar sig i Tidningen Ridsport och menar att ryttarna inte gjort något fel. Hur tänker SvRF hantera det faktum att det tycks gå en stark skiljelinje mellan förbundet och vissa av ryttarna?

Läser man FEI:s stadgar får man intrycket att det är graden av våld och tvång som skiljer rollkur från LDR och den brännande frågan blir då hur man definierar våld och tvång. Går det överhuvudtaget att rida en häst medvetet kraftigt förböjd utan att använda någon form av våld eller tvång? Det framträder en bild av en organisation som väljer att vara otydlig i det egna regelverket. Man förbjuder rollkur men tillåter det på sätt och vis ändå fast under ett annat namn och så länge ryttarna inte är aggressiva i sin ridning. I väntan på klara definitioner borde den så kallade försiktighetsprincipen råda, vilket innebär att handla på ett sådant sätt att risker undviks. Inte som nu där gråzonen är stor gällande vad som är tillåtet eller ej, skadligt eller uppbyggande och framförallt etiskt försvarbart.

Läs mer om detta i nästa nummer av tidningen Hästfocus, nr 1 2017.

Published in Debatt